top of page
trees-3410836_1920.jpg

SOUDNÍ ZNALECTVÍ

"Vždy budu trvat na nekompromisní kvalitě služeb, spojené se vstřícným postojem ke klientovi. Zákazníky nedělím na malé a velké, od občanů až po velké korporace budu vždy zachovávat stejné měřítko pro profesní preciznost a minimalizaci nákladů mého klienta. Souběžně s technologickým vývojem budu neustále aplikovat nejnovější technologie, metody a postupy, které budou vždy zajišťovat čelní profesní místo mezi znalci a znaleckými ústavy."

-  Ing. Božena Sochorová, zakladatelka

KDO JSME

Jsme rodinná společnost! Vypracováváme znalecké posudky a odhady na lesní porosty, lesní pozemky, zemědělské pozemky a škody na lesních porostech či pozemcích, pro prodej, směnu, vypořádání dědictví, pro soudy, banky i policii, odnětí zemědělské či lesní půdy ze zemědělského či lesního půdního fondu, aj.

 

Zpracujeme audit či posouzení hospodaření na lesním majetku. Zalesňovací projekty, doporučení využití dotačních titulů aj. Zpracovali jsme již několik stovek znaleckých posudků od pár metrů pozemku drobných vlastníků po několik tisíc hektarů velkých majetků. S úspěchem jsme vypracovali rozdělení hraběcích majetků včetně zákresu v mapách…

forest-3412221_1920.jpg

ZNALECKÝ POSUDEK

AUDIT A POSOUZENÍ HOSPODAŘENÍ

ŠKODY NA POROSTECH

 NÁROKY A NÁHRADY

ZA ŠKODY

Vítejte: Practices

"Jsem erudovaným specialistou..."

"Jsem erudovaným specialistou ve svém oboru a neustále se vzdělávám v nových metodách a postupech. Sledování změn v legislativě je samozřejmostí. Využívám moderní měřící a výpočetní techniku, která garantuje přesnost a exaktnost všech výstupů. Nejdůležitější zárukou odbornosti je však samozřejmě praxe a bohaté praktické zkušenosti.

Studovala jsem na Střední ekonomické  škole v Plzni - všeobecnou ekonomiku, pak na Střední lesnické škole v Písku, později na VŠ Mendelově univerzitě v Brně a České zemědělské univerzitě v Praze. Na vysoké škole jsem studovala obory - Řízení myslivosti a lesní inženýr.

Začínala jsem v provozu jako technik výroby a pokračovala na majetkoprávním oddělení. Na Lesprojektu v taxaci a oceňování, u Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů jsem prováděla kontroly hospodaření, certifikaci, audit, znalecké posudky, přednášky pro odbornou veřejnost i jednání se státní správou, policií, soudy aj. Kvalita a odbornost je u mě na prvním místě. V roce 1995 jsem byla jmenována Krajským soudem v Plzni soudním znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady, specializace pro lesní porosty, lesní pozemky a škody na nich, včetně zemědělských pozemků."

- Ing.Božena Sochorová, zakladatelka

Vítejte: Text

PROČ PRÁVĚ MY

"Od malička jsem ráda chodila po lese, zajímala se o přírodu a zvířata. Lesní porosty mě vždy zajímaly, proto jsem se o nich chtěla dozvědět co nejvíc. Každý den strávený v lese mě přesvědčí o tom, že stále je co objevovat, z čeho se radovat, ale i zamýšlet nad tím, zda dnešní uspěchaná doba bude mít co předat nastupujícím generacím. U každého stromu, který vysadili naši předci před 100 a více lety, se s pokorou zamýšlím…"

- Ing.Božena Sochorová, zakladatelka

Vítejte: About

PROFESIONALITA BEZ KOMPROMISŮ

Spolehlivost, hluboké a detailní profesní zkušenosti, dokonalá orientace v oboru. Tak lze ve stručnosti charakterizovat naši filozofii přístupu k práci. Jakýkoliv znalecký posudek naší kanceláře stojí v první řadě na bezkompromisní profesionalitě. Neváháme v případě potřeby přizvat si odborníky jiných profesí, vyžaduje-li to charakter, tak aby to bylo vždy ku prospěchu klienta ( např. hydrologický průzkum, aktuální letecké snímky aj.)
Systém kontinuálního vzdělávání  je pro Vás zárukou toho, že Váš posudek bude zpracován rychle, kvalitně a s nejnižšími možnými náklady. Využíváme moderní měřící a výpočetní techniku, která garantuje přesnost a exaktnost všech výstupů.
V neposlední řadě k vysoké profesionální úrovni přispívá i bohatá praxe. Zpracovávali jsme znalecký posudek od pár metrů až po několi tisíc hektarů.

RYCHLOST

Spěchá Váš znalecký posudek? Nebo chcete mít prostě jen jistotu, že si díky včasnému zpracování znaleckého posudku vytvoříte časovou rezervu? Pak jsem tím správným partnerem pro Vás.
Erudice, zkušenosti a optimalizovaná struktura mojí kanceláře jsou pro Vás zárukou, že Vaše zakázka bude zpracována v nejkratším realizovatelném termínu, a to při zachování bezkompromisní kvality.
Máte-li zájem informovat se o termínu pro Váš konkrétní požadavek, případně pro běžné termíny standardních zakázek (v případě, že máte zájem o trvalou spolupráci), neváhejte mě kontaktovat s dotazem.

CELOREPUBLIKOVÁ PŮSOBNOST

Překážky pro mě neexistují.  Vzdálenost nehraje roli.
Jsem připravena poskytnout Vám své služby kdekoliv v rámci ČR.
Zajímá Vás, v jakých cenových a časových relacích jsem schopna zajistit Vaše požadavky ve Vašem regionu? Zavolejte nebo nám napište.

Vítejte: List
REFERENCE
Vítejte: Reference
Colloredo-Mannsfeld spol. s.r.o..png

Colloredo-Mannsfeld spol. s.r.o.

ZNALECKÝ POSUDEK

"Znalecký posudek je odborný dokument vyhotovený soudním znalcem s příslušnou kvalifikací a lesnickou praxí."

jamie-morris-589949-unsplash.jpg

CENA ZNALECKÉHO POSUDKU

Kolik vás bude vypracování znaleckého posudku stát? Na tuto otázku odpovíme protiotázkou: Kolik stojí les? Pravděpodobně se teď zamýšlíte a říkáte si, že to záleží na mnoha věcech. I cenu znaleckého posudku, odhadu či jiných znaleckých činností, ovlivňuje mnoho faktorů, mezi které mimo jiné patří:

 • velikost oceňovaného majetku a jeho roztříštěnnost

 • zastoupení dřevin 

 • dostupnost při místním šetření

 • náklady na dopravu

 • zvolení různých oceňovacích metod aj.

Jak sami vidíte, nejlepší je zavolat a vaši záležitost prokonzultovat po telefonu, kde vám rádi sdělíme orientační cenu.

ZÁKLADNÍ PODKLADY PRO OCENĚNÍ

Většinu podkladů pro zpracování si po dohodě s vámi zajistíme sami. Ke zpracování znaleckého posudku bude potřeba:

 • aktuální výpis z katastru nemovitostí - vyhotoví katastr nemovitostí

 • katastrální mapa - vyhotoví katastr nemovitostí

 • pro pozemky ve zjednodušené evidenci mapa příslušné pozemkové  evidence(PK)

 • lesní hospodářský plán (LHP) nebo  lesní hospodářská osnova (LHO)

 • data z hospodářské knihy a porostní mapy

 • typologická mapa - zajistí znalec popřípadě lesní správa

 • údaje o těžbě, zalesnění, výchově porostů od počátku platnosti LHP či LHO

 • identifikace parcel  - katastr nemovitostí

 • místní šetření a ostatní doklady určí znalec individuálně (kupní smlouva a jiné)

 • ostatní doklady, které určí znalec (například kupní smlouva, údaje o stavbách, břemenech aj.)

Vítejte: Practice Areas

ÚČEL VYPRACOVÁNÍ POSUDKU

Znalecký posudek je odborný dokument vyhotovený znalcem s příslušnou kvalifikací a lesnickou praxí, který se obvykle vypracovává za účelem:

 • vypořádání dědictví, pro finanční úřad k určení daně, prodej, převod (oceňování dle platné legislativy - úřední cena)

 • tržní oceňování (různé metody) - zjištění nabídkové ceny majetku

 • oceňování škod na lese - vyčíslení náhrad

 • oceňování pro účely odnětí pozemků z lesa nebo zemědělské půdy

 • rozdělení majetku

 • soudní spory, krádeže dřevní hmoty aj.

MÁTE OTÁZKY? NAPIŠTE, NEBO NÁM ZAVOLEJTE!

+420 737 959 699

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána!

Vítejte: Contact

Soudní znalectví Boženy Sochorové

Ing. Božena Sochorová

Kyjevská 61, Plzeň Slovany, 326 00

IČ: 73434647

DIČ: CZ5753221694 - nejsem plátce DPH

+420 737 959 699

info@ocenovanilesu.cz

Bankovní spojení:

8060378001/5500

účet vedený u Raiffeisen Bank

 • Facebook
Vítejte: Text
bottom of page